Kalender

Hallen åbner 15. september og lukker 30. april.

Primo august udsendes mail til baneholdere med opfordring til elektronisk betaling af bane for den kommende sæson.

Hvis banen ikke er betalt rettidigt inden sæsonstart, forbeholder bestyrelsen sig ret til at sælge banen til anden siden. Der rykkes kun en gang, før banen søges solgt til den næste på ventelisten.
Lys på banerne slukkes og tændes automatisk, således at kun betalte baner er lysdækkede.

24.  og 31. december lukker hallen kl.12:30

25. december er åbent fra kl. 8:00 og 1. januar er hallen lukket hele dagen

På sæsonens øvrige dage er hallen åben, medmindre andet fremgør af hjemmesiden eller opslag i hallen.

Der afholdes DTV-turnering en uge i løbet af foråret. Denne uge er hallen lukket for spil på alle baner.
Meddelelse om datoer gives ved opslag i hallen og mail til baneholderne.