Lidt historie

I takt med Søllerød Kommunes udvikling voksede behovet for indendørs sport, herunder tennis.
Ved Rudegård opførtes Holte-hallen, en såkaldt multihal.
Især på grund af spillegulvet og belysning var den dog ikke velegnet til tennis, og de få tilbudte spilletimer var kun såkaldte ydertider.


I 1964 gennemfører ”Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Søllerød Kommune (SIS)”, som har sæde i Kommunens Idrætsudvalg, sin første omfattende undersøgelse vedrørende anlægsbehov for idrætsforeningerne i kommunen. Det viste sig at tennis var den største sportsgren.

For at sætte gang i indendørs spil gik Holte Tennisklub, Nærum Tennisklub, Trørød Tennisklub og Vedbæk Tennisklub, som er alle knyttet til Dansk Tennis Forbund , sammen om opførelse af en fælles tennishal. Klubbernes bestyrelser samledes til et ”Brutto-udvalg”, som af sin midte udpegede et arbejdsudvalg : ”Nettoudvalg”, bestående af fire stemmemæssigt ligeberettigede medlemmer, et medlem pr. klub. Fælleshallen skulle indeholde fire baner.

Da det kunne forudses, at det ville tage tid til både at finde en byggegrund, og til en funktionsdygtig udformning af den ønskede hal , var Bruttoudvalget enig at slå en bro over ventetiden ved opførelse af en fælles boblehal på en af Holte Tennisklubs baner på Carlsmindevej , inklusive omklædning i klubhuset.
Som talsmand for boblehallen udpegedes Palle Nielsen fra Nærum Tennisklub. Der gik elleve vintersæsoner med årlig opførelse og nedtagning af boblehallen, før der kunne tænkes på en fast hal. Konkrete forhandlinger om en tennishal på Rundforbivej kunne først stå på siden 1971. Kommunen købte grunden i 1972.

Sammen med en erfaren idrætshal-arkitekt tilvejebringer klubberne i forening forslag til hallens udformning , og til hallens drift. Vedtægter for opførelse og drift af ”Den selvejende Institution Rundforbi Tennishal” udarbejdedes. I januar 1976 underskrives vedtægterne af de fire klubber, og godkendes af Søllerød kommunalbestyrelse.

De fire klubber underretter deres medlemmer om, at Rundforbi Tennishal tages i drift i efteråret 1977. Priser for baneleje oplyses. Medlemmerne opfordres til skriftligt at indlevere deres ønsker om abonnement for banedag og banetime, og der fastsættes en frist for tilmeldingen. De indkomne ønsker blev tilsendt Notarius Publicus, som ved lodtrækning fastsatte nærmere tidspunkter, på hvilke de pågældende interesserede ville have adgang til abonnementstegning.

1977: I september 1977 blev Rundforbi Tennishal taget i brug.

2012: Tennishallen overgik til elektronisk banebooking, og betaling med Dankort. Samtidigt blev indført nyt lyssystem, således at der kun er tændes lys på betalte baner.
Tennisbanerne fik ny belægning inden vintersæsonen.

2016: I løbet af sommeren og efteråret er der sket flere større vedligeholdelses aktiviteter:

2017: Aktiviteterne i sommer pausen har inkluderet:

2019: I sommerpausen er lavet følgende:

    * Både herre- og damesaunaen har fået ny beklædning.
    * Mindre ombygning af ventilationen i Hallen, således at varmen skulle                 fordeles bedre.

2021: I foråret er sket en ombygning af ventilation i hallen

* Nye indblæsningsdyser i loftet: Får indblæsningen længere ned i Hallen
* Ændring af recirkulering: Bedre varme udnyttelse
* Ny varmeflade, der udnytter varmen bedre 
* Isolering af varmerør i fyrrummet