Om bygningen

Hvorfor ser Rundforbi Tennishal ud som den gør?

1. Byggeterrænet for hallen ved Rundforbivej strækker sig langs skrænten af en istids-tunneldal. Prøveboringer viste, at beliggenheden af de for bygning af hallen fornødne oversider af bæredygtige jordbundslag varierer meget, hvad angår disse lags beliggenhed i dybden, og lagenes placering i forhold til hinanden. Visse steder kunne man først få fodfæste i over 15 meters dybde.
Hallens konstruktion med de særprægede bærende hovedsøjler har muliggjort en tilpasning til de foreliggende forhold.

2. Beliggenheden langs med skrænten giver bekvem, både tilgang og tilkørsel fra Rundforbivej.

3. Ved en gennemgående tværblok er hallen i midten opdelt i to etager. En øverste etage med indgang , tilskuerfaciliteter og kontor, og underetage for adgang til to omklædningsrum, to spillerudgange , maskinrum og diverse depoter. Ankommende og afgående skal altså passere overetagen på vej til og fra omklædningen.

4. Tilskuerfaciliteterne er opdelt i to zoner : den ene ”i det frie” langs hver sin af blokkens lange, mod banerene vendte sider, og parallelt dermed den anden lukkede som en glasveranda over blokkens samlede længde, og med udsigt til begge hallens baneområder. Hallen er 100 % RØGFRI.

5. Overetagen og underetagen giver begge direkte adgang til en cafeteria (med udsigt til det fri), og med en harmonikavæg, som kan dele cafeteriet i to lokaler.

6. Belysning over banearealet sker ved separat lyskrans omkring hvert baneareal, reguleret i overensstemmelse med halloftets varierende højder. (Bemærkning til entreprenøren efter første prøveophængning : ”Et rimeligt krav i forbindelse med et belysningsanlæg på en tennisbane må være , at man er i stand til at se bolden under spillet”).
Siden hen er banebelysningen ganske væsentligt forbedret.

7. Baggrund for hver bane : Løst hængende ”forhæng”, hvis farve er afpasset efter lysets. Forhængene ”fanger” lange bolde , og virker lyddæmpende.

8. Banebelægningen er med rimelige mellemrum blevet renoveret under hensyn- tagen til den tekniske udvikling , som belægningsteknikken har gennemgået i årenes løb.

9. Generelt . Hallens ydre er præget af betonelementer med meget dæmpet skærv i overfladen, og af lette materialer (træ), der opdeler betonen i felter, og indeholder nød-udgange. Karakteren af beplantningen langs Rundforbivej er vidtgående bevaret.
Hallens indre er udformet funktionsbetonet og på en sådan måde, at ankommende hurtigt kan informere sig om , hvem der spiller, eller er tilstede.

Rundforbi Tennishal er konciperet til gennemførelse af motions– trænings- og almindelige turneringsformål.

Ved sin opdeling i to spillebanepar og de omtalte tilskuerforhold giver hallen mangfoldige muligheder for samtidig individuelt spil per bane, gennemførelse af klubturneringer, fælles arrangementer for medlemmer af alle hallens klubber , for visse aldersgrupper, etc.

Kontorets ophøjede placering letter tilsyn med, og styring af aktiviteterne.