Vedtægter

Vedtægter
Efterfølgende kan du se vedtægter for hallen.

Vedtægter pr. 1. november 2013 

Økonomi
Hallen bruger en Statsautoriseret revisor til revidering af det årlige regnskab, idet der aldrig må opstå tvivl om bestyrelsens dispositioner. Tilsvarende kræves af kommunen, når man som forening modtager mere end 250.000 i årligt tilskud.
Hallen modtager årligt et tilskud fra kommunen svarende til 345.000, hvilket dækker lokaletilskud for juniorer samt driftstilskud. Hallen er ikke momspligtig.

Bestyrelsen
Bestyrelsen bestå af 6 medlemmer, hvoraf 4 udpeget af de 4 tennisklubbers bestyrelser og valgt af deres midte samt 2 udpeget af kommunen. Der afholdes under normale omstændigheder 4-5 bestyrelsesmøer om året. Spilleudvalg mødes for at fordele baner jf. en af bestyrelsen godkendt fordelingsnøgle. Bestyrelsen koordinerer tallene fra de 4 klubbers kasserere.

Information til klubber
Det er den enkelte klubrepræsentant i Tennishallens bestyrelse, der orienterer sin klubbestyrelse / generalforsamling om hallens drift, økonomi og andre vigtige informationer i relation til hallen.